Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tìm Kiếm và Phát Triển Mặt Bằng (Hà Nội)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 04/08/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Bất động sản , Ngành khác

Địa điểm

Hà Nội