Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao (Thu nhập 50 Triệu ++)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Trên 50,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/07/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh