Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Finance Transformation Leader (Business Analyst)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/08/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Tài chính / Đầu tư , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 4 Năm