Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Bắc Ninh

Maps
 • Lương

  10 Tr - 20 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/06/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

STEM Teacher | Giáo viên STEM

Mô tả công việc

I. Duties/ Nhiệm vụ

● Designing, developing, and delivering quality STEM lesson plans and curriculum that adhere to Cambridge and STEM requirements. | Thiết kế, phát triển và cung cấp các giáo án, bài giảng STEM tuân thủ theo chương trình Cambridge and yêu cầu của STEM.

● Perform the complete range of teacher duties:| Thực hiện đầy đủ công việc của một giáo viên:

o Develop lesson plans aligned with the school's curriculum framework. | Biên soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) theo khung phân phối chương trình đã được Nhà trường xây dựng.

o Deliver lesson plans that accommodate diverse student needs and learning styles; maintain effective classroom control, organization, and management. | Tổ chức dạy học theo giáo án, đáp ứng các phong cách học tập, khả năng và nhu cầu đa dạng của học sinh; quản lí học sinh trong các giờ dạy.

o Administer academic assessments for the purpose of evaluating and classifying students based on their learning capacity and qualities. | Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

o Complete teaching and educational documents such as register notebooks, teaching plans, and worksheets. | Hoàn thành các hồ sơ, sổ sách liên quan đến nghiệp vụ dạy học và giáo dục (sổ đầu bài, sổ báo giảng, phiếu bài tập,…)

o Report on assigned tasks as requested by direct line manager, both regularly and as needed. | Báo cáo thường xuyên và đột xuất về các phần việc được giao theo yêu cầu của quản lí trực tiếp.

o Collaborate with other school departments to fulfill teaching and educational tasks. | Phối hợp với các bộ phận khác trong Nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục.

o Ensure effective utilization of resources, materials, and equipment. | Giữ gìn cơ sở vật chất, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

o Maintain accurate and professional communication with parents regarding the student's academic progress, upon request. | Sẵn sàng liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về tình hình học tập của học sinh (nếu được yêu cầu)

o Engage in continuous learning and self-improvement to enhance professional skills. | Học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ

● Participate in developing school programmes as directed by direct line manager. | Tham gia vào công tác phát triển chương trình Nhà trường khi được cấp trên yêu cầu.

● Plan and present STEM displays and projects designed to showcase students’ work for the school, the community and any external assessing bodies. | Lập kế hoạch, giới thiệu các dự án và trưng bày các sản phẩm STEM được thiết kế để thể hiện thành quả của học sinh cho trường học, cộng đồng và bất kỳ cơ quan đánh giá bên ngoài nào.

● Participate in school activities such as events, workshops, meetings, and conferences. | Tham gia đầy đủ các sinh hoạt chung của Nhà trường (sự kiện, hội họp,…)

● Other tasks as assigned by Senior Leadership Team such as event coordination, field trip, and homeroom. | Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám hiệu (hỗ trợ công tác sự kiện, dã ngoại trải nghiệm, chủ nhiệm,…)

Yêu Cầu Công Việc

II. Requirements | Yêu Cầu 

1. Education | Học vấn

● Minimum Bachelor of Pedagogy Degree with Academic background in Mathematics, Physics, Chemistry, Biology or Information Technology. | Tối thiểu Bằng Đại học chuyên ngành sư phạm trở lên về các lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Công nghệ thông tin

● A recognized teaching qualification for the required age range (e.g. B.Ed., PGCE). | Bằng cấp giảng dạy được công nhận cho độ tuổi yêu cầu (ví dụ: B.Ed., PGCE).

2. Experience/ Kinh nghiệm

● Minimum of 2 years of working experience in education./ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

● Previous experience of teaching the Cambridge and STEM is preferred. | Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambrige và STEM

3. Skills & Knowledge | Kỹ năng và kiến thức 

● Strong communication skills | Kỹ năng giao tiếp tốt

● Teaching expertise aligned with modern educational methods, emphasizing learner development | Kỹ năng giảng dạy theo phương pháp giáo dục hiện đại, định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

● Passionate about mental health, social-emotional development, and life skills.  | Yêu thích các vấn đề tâm lí, cảm xúc xã hội, kĩ năng sống

● Demonstrates persistence, attentiveness, and responsibility | Kiên trì, cẩn thận; tỉ mỉ; làm việc hiệu quả, có trách nhiệm

● Active listener with a spirit of inquiry | Biết lắng nghe và có tinh thần cầu thị

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 10 Tr - 20 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự