Giới thiệu về công ty

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Thông Tin Tuyển Dụng

[Hải Phòng] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 27/05/2024
Ngành nghề Tư vấn , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư