Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)

Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Cao Cấp Sản Phẩm Bảo Hiểm/ Insurance Product Senior

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  13/08/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1.Thực hiện nghiên cứu khách hàng/thị trường, cập nhật thường xuyên các thay đổi sản phẩm trên thị trường và xu hướng sản phẩm
Implement customer/market research, regular update of market product and product trends

2.Thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với yêu cầu của thị trường và tệp khách hàng của công ty
Design new insurance product in accordance with market requirements and the company's customer base

3.Làm việc với IT và đối tác bảo hiểm thiết kế hệ thống bán sản phẩm bảo hiểm mới
Work with IT and insurance partners to design new insurance product sales systems

4.Tìm kiếm, trao đổi hợp tác với đối tác bảo hiểm mới
Search, discuss and cooperate with new insurance partners

5.Review hợp đồng, phụ lục, văn bản kí kết hợp tác; làm việc với đối tác và nội bộ để hoàn thiện hợp đồng
Review contracts, appendix, coppetartion document; Work with partners and internally to complete contracts

6.Soạn thảo văn bản nội bộ, tờ trình, quyết định liên quan đến sản phẩm
Drafting internal documents, reports, and decisions related to products

7.Phối hợp chặt chẽ với đối tác bảo hiểm để giải quyết mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình vận hành sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng;
Work close with insurance partner to handle all issue the friction in the product operation, make sure the product is ready for all customers;

8.Làm việc với Marketing, Sales và đối tác để đề xuất khuyến mại; phân tích dữ liệu, dự báo chi phí để đề xuất; theo dõi kết quả; đánh giá tính hiệu quả của đề xuất;
Work with Marketing, sales and partners to propose sales promotion; analyze data, forecast cost for the proposal; track the results and accrue; evaluate the effectiveness of propose;

9.Tiến hành đánh giá sản phẩm sau khi ra mắt để tìm ra những khía cạnh cần cải thiện và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp;
Conduct post-launching product reviews to find out areas that need to be improved and take corrective actions accordingly;

10.Làm việc với các đối tác bảo hiểm để cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu đào tạo, tài liệu kết nối kỹ thuật, tài liệu marketing; và giải quyết các yêu cầu về sản phẩm từ các kênh bán hàng;
Work with insurance partners to provide product information, training materials, technical connection documents, marketing materials; and address product multiple requests from sales channels;

11.Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Other tasks as assigned by line manager.

Yêu Cầu Công Việc

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
Bằng cấp/ Qualification: Bằng cử nhân. Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
Bachelor degree. Preferably in Business Administration, Finance, Banking, Insurance, Economic or relevant major

2 Kinh nghiệm/ Experience: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vững chắc trong lĩnh vực được chỉ định
At least 2 years of solid working experience in the specified field

3.Ngoại ngữ/ LanguageTiếng Anh (viết)
English (written)

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/
Understanding the company's products, services, and policies

-Có kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ và có thể giải thích về phạm vi bảo hiểm của sản phẩm cho các bên liên quan
Experience in non-life insurance and being able to explain the insurance product coverage to stakeholders
-Có kiến thức về các quy định và tiêu chuẩn của ngành tài chính tiêu dùng
Knowledge of consumer finance industry regulations and standards.
-Kinh nghiệm phát triển và quản lý sản phẩm/bán hàng/quy trình
Experience in product/sales/process development and management
-Kiến thức làm việc về văn phòng nói chung và các thủ tục hành chính, như quản lý hồ sơ, tìm kiếm trên internet, quản lý thời gian và lịch.
Working knowledge of general office and administrative procedures, such as file management, internet search, time and calendar management.
-Hiểu biết chắc chắn về các sản phẩm và giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ tại các công ty bảo hiểm tư nhân/công cộng dành cho các kế hoạch tài chính cá nhân hoặc nhóm như kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch bảo vệ, kế hoạch đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch bổ sung hoặc các quỹ đầu tư khác.
Solid understanding of Life Insurance products and solutions in private/public insurance companies for financial individual plans or groups such as saving plan, protection plan, investment plan, retirement plan, rider plan or other investment funds

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự