Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 6 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  15/07/2024

Mô tả Công việc

 • Thực hiện/Kiểm soát việc xây dựng chính sách, quy định, quy trình, công cụ, hạn mức quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động trên phạm vi toàn ngân hàng.
 • Thực hiện/kiểm soát việc nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi ban hành/chỉnh sửa các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ, trước khi triển khai hoạt động thuê ngoài trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ công nghệ, ngân hàng số, thẻ).
 • Thực hiện/kiểm soát việc nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi phát triển các ứng dụng, thay đổi công nghệ trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ liên quan sản phẩm ngân hàng số, thẻ).
 • Phối hợp với Tuyến phòng thủ thứ 1 và Tuyến phòng thủ thứ 3 liên quan công tác quản trị rủi ro hoạt động cho toàn hàng.
 • Hướng dẫn, giám sát Tuyến phòng thủ thứ 1/ các đơn vị liên quan thực thi hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro hoạt động liên quan.
 • Thực hiện/kiểm soát tiếp nhận báo cáo từ các bên liên quan về sự cố (ngoại trừ các sự cố công nghệ), vấn đề rủi ro hoạt động và phối hợp, tư vấn các bên liên quan phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.
 • Thực hiện/kiểm soát việc xây dựng chính sách khung cho Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) của ngân hàng, hướng dẫn các Khối xây dựng BCP phù hợp với hoạt động tác nghiệp của từng Khối; là đầu mối phối hợp các bên liên quan đảm bảo chính sách BCP được vận hành hiệu quả.
 • Thực hiện/kiểm soát việc thực hiện các chuyên đề nhằm phát hiện, giảm thiểu rủi ro hoạt động cũng như tăng tính hiệu quả cho công tác vận hành mà vẫn đảm bảo quản trị rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, trong lĩnh vực: tín dụng, phi tín dụng (ngoại trừ: công nghệ, an ninh thông tin, ngân hàng số, thẻ).
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng QLRRHĐ/các quy định của ngân hàng phù hợp với vai trò của tuyến phòng thủ thứ 2 trong công tác quản trị rủi ro hoạt động.
 • Thực hiện/ kiểm soát việc theo dõi các trạng thái rủi ro so với hạn mức RRHĐ.
 • Thực hiện/ kiểm soát việc quản trị dữ liệu và thực hiện báo cáo về tổn thất, sự cố, vấn đề rủi ro hoạt động theo yêu cầu của NHNN và BLĐ NH.
 • Thực hiện/kiểm soát việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng QLRRHĐ.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí, lĩnh vực tương đương.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro hoạt động và các sản phẩm, quy trình ngân hàng (ngoại trừ công nghệ, thẻ, ngân hàng số).
 • Kinh nghiệm, kiến thức sâu sắc trong việc xây dựng chính sách QTRRHĐ, có khả năng bắt nhịp với các xu hướng thế giới (best practice) về QTRRHĐ.
 • Thành thạo Microsoft Office, sử dụng tốt Microsoft Excel.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt (nghe + nói), đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự