Giới thiệu về công ty

Simpson Strong Tie Viet Nam Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Illustrator (Nhân Viên Minh Họa Kỹ Thuật)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế , Kiến trúc , Xây dựng