Tìm việc dễ dàng...

Injection Operation - Process

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  19/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. FUNCTION

 • Manage Overall injection molding,
 • Coordinate implementation of new project in injection molding sector: identifying investment needs, verifying investment return , follow realization and commissioning ,
 • Evaluate injection process / identify and implement possible improvements,
 • Motivate team members and deploy training programs,
 • 5S & Safety,

2. ROLE / ASSIGNMENT

2.1 Injection Molding Operation

 • Manage the injection teams (recruitment, training, absence),
 • Manage manufacturing orders (creation, following, closing),
 • Establish weekly capacity analysis & production schedule,
 • Insure correct inventory in injection section (raw material, …),
 • Assure compliance to all molding operations (policies, work instruction, safety, …),
 • Follow and ensure workshop efficiency,

2.2 Injection Molding Processes

 • Manage methods technician,
 • Evaluate injection molding processes,
 • Define injection molding processes trainings,
 • Provide technical assistance,
 • Monitor injection molding means inventory,
 • Implement new Production means,

3. RESPONSIBILITY AND TASK

3.1 Injection Molding Operation

 • Ensure injections operations management,
 • Ensure manufacturing orders implemented,
 • Ensure weekly capacity analysis and production schedule,
 • Ensure injection molding inventory accuracy (management, efficiency, profitability, …),
 • Ensure compliance molding operations (policies, safety, work instruction),
 • Ensure workshop efficiency,

3.2 Injection molding Processes

 • Ensure methods technician management,
 • Ensure injection processes data accuracy,
 • Ensure injection molding processes training implemented with documents,,
 • Ensure technical support assistance,
 • Ensure injection molding means validation,
 • Ensure injection processes documentation updated
 • Improve injection process documentation accuracy,
 • Improve injection process data management,
 • Improve injection process reliability,

MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

 • Reporting to: Manufacturing manager
 • Quantity and type of position to manage: Number of the subordinates: ~30
 • Type of jobs: Managers

----------------------------------

1. CHỨC NĂNG

 • Quản lý tổng thể khuôn Ép nhựa,
 • Phối hợp triển khai dự án mới trong lĩnh vực khuôn ép nhựa: xác định nhu cầu đầu tư, xác minh hoàn vốn đầu tư, theo dõi thực hiện và chạy thử,
 • Đánh giá quá trình ép nhựa/ xác định và thực hiện các cải tiến có thể
 • Tạo động lực cho các thành viên trong nhóm và triển khai các chương trình đào tạo,
 • Thực hiện an toàn và 5S

2. VAI TRÒ/ NHIỆM VỤ

2.1 Vận hành khuôn Ép nhựa

 • Quản lý đội Ép nhựa (tuyển dụng, đào tạo, điểm danh vắng mặt),
 • Quản lý các đơn hàng sản xuất (tạo, theo dõi, kết thúc),
 • Thiết lập phân tích năng suất hàng tuần & lịch trình sản xuất,
 • Đảm bảo hàng tồn kho chính xác trong bộ phận Ép nhựa (nguyên vật liệu,…),
 • Đảm bảo tuân thủ tất cả các hoạt động khuôn (chính sách, hướng dẫn công việc, an toàn,…),
 • Theo dõi và đảm bảo hiệu quả khu vực làm việc,

2.2 Injection Molding Processes

 • Quản lý kỹ thuật viên phương pháp
 • Đánh giá quy trình khuôn ép nhựa,
 • Xác định các khóa đào tạo về quy trình khuôn ép,
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật,
 • Giám sát kiểm kê các phương pháp về khuôn ép,
 • Triển khai thực hiện các phương pháp sản xuất

3. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ

3.1 Vận hành khuôn ép

 • Đảm bảo quản lý hoạt độn ép nhựa,
 • Đảm bảo đơn hàng sản xuất được thực hiện,
 • Đảm bảo phân tích năng suất hàng tuần và tiến độ sản xuất,
 • Đảm bảo tính chính xác của kiểm kê khuôn ép phun (quản lý, hiệu quả, lợi nhuận,…),
 • Đảm bảo vận hành khuôn tuân thủ (chính sách, an toàn, hướng dẫn công việc),
 • Đảm bảo hiệu suất xưởng,

3.2 Quy trình khuôn ép:

 • Đảm bảo phương pháp quản lý kỹ thuật viên,
 • Đảm bảo độ chính xác của dữ liệu quy trình ép nhựa,
 • Đảm bảo việc đào tạo quy trình khuôn ép nhựa được thực hiện với các tài liệu
 • Đảm bảo hỗ trợ hỗ trợ kỹ thuật,
 • Đảm bảo khuôn ép nhựa được kiểm duyệt,
 • Đảm bảo tài liệu quy trình ép nhựa được cập nhập,
 • Cải thiện độ chính xác của tài liệu quy trình ép nhựa
 • Cải thiện quản lý dữ liệu quy trình ép nhựa,
 • Cải thiện độ tin cậy của quy trình ép nhựa

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Báo cáo cho: Báo cáo với Giám đốc sản xuất
 • Số lượng và loại hình vị trí quản lý: số người cấp dưới ~30
 • Loại nghề nghiệp: Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

 • 3-5 years experiences in plastic injection molding field,
 • Basic knowledge in plastic raw material & part design
 • Basic knowledge in mold ( definition, drawing reading, conception, etc…)
 • English writing and speaking,
 • Salary Range: from 11 to 15 millions VND/month

SIAMP LTD

​Lot E1, K1 street, Cat Lai IZ 2, Thanh My Loi Ward, Thu Duc city, HCM City

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự