Giới thiệu về công ty

ISB Viet Nam Co.Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Japanese N4 ( Java / QC ) Internship

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 4,000,000 - 6,900,000 VND
Hết hạn nộp 28/05/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm