Giới thiệu về công ty

Iconic Co.,Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[JHC0032799] Business Development Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.500 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 26/04/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm