Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Viettel - CHT

Thông Tin Tuyển Dụng

Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu (Database)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 14/06/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng