Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim

Thông Tin Tuyển Dụng

LEAD PHP DEVELOPER

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm