Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Kỹ thuật Hỗ trợ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 11/06/2024
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa , CNTT - Phần mềm