Giới thiệu về công ty

Công ty Thanh Bình - BCA

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Mua Hàng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 28/04/2024
Ngành nghề Bưu chính viễn thông , CNTT - Phần mềm , Thu mua / Vật tư