Giới thiệu về công ty

Vietnam Concentrix Services Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Nhắc Phí - Thu Hồi Phí - Collection Tại Quận 11

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/07/2024
Ngành nghề Tư vấn , Ngân hàng , Bảo hiểm