Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại (Nhóm 270+)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 40,000,000 VND
Hết hạn nộp 13/07/2024
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư