Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Darfon Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên Tổng Vụ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký