Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên xử lý nợ (nhóm 270+)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 40,000,000 VND
Hết hạn nộp 12/07/2024
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư