Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)

Thông Tin Tuyển Dụng

NV Kế Hoạch Bonding

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Thu mua / Vật tư , Sản xuất / Vận hành sản xuất