Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH MINH

Thông Tin Tuyển Dụng

Phiên Dịch Hiện Trường

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch