Giới thiệu về công ty

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN_PHỤ TRÁCH THUẾ

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 26/04/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán