Tìm việc dễ dàng...

BIM Group

Phụ Trách Xí Nghiệp Muối Tri Hải

BIM Group
Địa điểm

Ninh Thuận

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 7 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  20/04/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

- Quản lý và điều hành công tác sản xuất tại cánh đồng đảm bảo mục tiêu được Ban lãnh đạo phê duyệt.
- Quản lý con người, máy móc thiết bị trong phạm vi xí nghiệp.
- Báo cáo kịp thời lên lãnh đạo cấp trên.
- Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh, các phòng ban khác về kế hoạch sản xuất, phát triển nguồn nhân lực...
- Tham gia xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội tại Công ty.
- Nhận và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu về sản lượng, chất lượng được Ban giám đốc chi nhánh giao.
- Trực tiếp điều phối các tổ, các thành viên trực thuộc đồng muối để đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Kiểm soát việc thực hiện của các tổ thuộc cánh đồng đảm bảo các tổ, thành viên trực thuộc cánh đồng làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đề xuất xử phạt vi phạm với các tổ, các cá nhân vi phạm tới Ban giám đốc chi nhánh.
- Tương tác với các bộ phận thuộc Khối sản xuất tập trung để đặt hàng cung cấp các dịch vụ thuộc khối sản xuất tập trung và kiểm soát việc thực hiện công việc của các bộ phận thuộc Khối sản xuất tập trung trên cánh đồng.
- Xác nhận công việc đã thực hiện cho các bộ phận thuộc Khối sản xuất tập trung một cách trung thực, báo cáo kết quả tới Ban giám đốc chi nhánh.
- Báo cáo sản xuất cho ban giám đốc chi nhánh và các phòng ban liên quan theo quy định.
- Phối hợp cùng Phòng quản lý chất lượng giải quyết các sự cố phát sinh về chất lượng trong sản xuất.
- Quản lý và báo cáo nhân sự cho Phòng tổ chức hành chính, phối hợp cùng phòng Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho Xí nghiệp.
- Quản lý máy móc, bảo trì máy móc định kỳ.
- Chịu mọi trách nhiệm trước Ban giám đốc chi nhánh và công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và con người tại cánh đồng mình quản lý.
- Chủ trì cung cấp nhiên liệu đúng định mức cho các đơn vị thuộc khối sản xuất tập trung khi đưa máy móc thiết bị xuống làm việc tại đồng (ví dụ: cung cấp xăng cho máy cày thuộc tổ thu hoạch…) và giám sát sử dụng nhiên liệu đúng mục đích.

Yêu Cầu Công Việc

1. Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành khai thác sản xuất muối, công nghệ chế biến thực phẩm, cộng nghệ sinh hóa học…
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty chuyên ngành muối.
3. Kỹ năng chuyên môn:
- Có kiến thức về công nghệ sản xuất muối.
- Kỹ năng phân tích và đánh giá công việc.
- Kỹ năng lập kế hoạch phân công nhiệm vụ.
- Kỹ năng hướng dẫn kiểm tra phân tích công việc.
4. Kỹ năng mềm:
- Lập kế hoạch, phương án và điều hành sản xuất, tạo bước phát triển sản phẩm và nhân lực.
- Quản trị nhân sự con người.
- Giải quyết tính huống, sự cố.
- Các kỹ năng văn phòng: tin học, văn bản, báo cáo…
5. Các phẩm chất khác:
- Yêu cầu có tính trung thực, trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự