Giới thiệu về công ty

Masan Consumer

Thông Tin Tuyển Dụng

Procurement Manager (Raw) - Milk & Sugar Catergory

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Thu mua / Vật tư