Giới thiệu về công ty

KOLON BINH DUONG INDUSTRIES CO., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

QA Technician (Bau Bang IP)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,500,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 09/06/2024
Ngành nghề Hóa học , Quản lý chất lượng (QA/QC) , Công nghệ sinh học