Giới thiệu về công ty

DIGI-TEXX Vietnam Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quận 12] KTV Xử lý hình ảnh - chuyên photoshop (08:00 - 17:50, T2 - T6)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 14/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế , Mới tốt nghiệp / Thực tập