Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Đồng Nai

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 2 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  31/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

l Control their own production team / Điều phối đội ngũ sản xuất

- Meeting with worker at every Monday / Họp toàn ca vào thứ hai hàng tuần.

- Give detail task to each Team leader suitable to Job Orders.
Phân công việc cụ thể cho từng tổ trưởng phù hợp với Lệnh sản xuất.

- Check Job Order daily and pushing all sections to fulfill rightly assignment as the request of customers on quality/ quantity.
Kiểm tra Lệnh sản xuất hàng ngày và thúc đẩy các tổ giao hàng đúng thời gian yêu cầu và đủ số lượng yêu cầu.

- Supervise workers follow manufacturing procedure.
Theo dõi giám sát công nhân thực hiện theo đúng qui trình sản xuất.

- Manage tools and machines of their own team / Quản lý công cụ dụng cụ và máy móc trong tổ.

lI Control quantity and production status / Kiểm soát số liệu và tiến độ sản xuất

- Follow up and control production status of all sections.
Theo dõi và kiểm soát tiến độ sản xuất của các tổ.

- Check quantity of receiving and changing bad quality of all sections.
Kiểm tra số liệu giao nhận và đổi trả hàng của các tổ.

lII Control quality / Kiểm soát chất lượng

- Control and take responsibility of product’s quality in line and final.
Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trên chuyền và cuối chuyền.

- Handling non-conformance parts/products in line and final according to non-conformance procedure.
Xử lý các sản phẩm không phù hợp trên chuyền và cuối chuyền theo quy trình quản lý sản phẩm không phù hợp

lV Cleaning and safety / Vệ sinh và an toàn lao động

V Report and other jobs/ Báo cáo và các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

-     University degree, college degree  with at least three years of relevant working experience.
      Có bằng đại học, cao đẳng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

-     Strong in leading and communicating / Mạnh mẽ trong việc lãnh đạo và giao tiếp.

-     Strong in project management and Lean / Mạnh mẽ trong quản lý dự án và sản xuất tinh gọn.

-     Able to read technical drawings and understand woodworking techniques , spraying....

      Biết đọc bản vẽ kỹ thuật và hiểu biết về kỹ thuật chế biến gỗ, ngành sơn gỗ.

-     Knowledge, skill, and experience in Microsoft Office.

      Có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sử dụng phần mềm văn phòng

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự