Giới thiệu về công ty

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Thông Tin Tuyển Dụng

[Quảng Ninh - Móng Cái] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh liên doanh Ngân hàng BIDV

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 22/07/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Bảo hiểm , Bán hàng / Kinh doanh