Tìm việc dễ dàng...

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  15/07/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Mô tả Công việc

1. Lập/ tiếp nhận chuyển giao và giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh:

-Lập/ tiếp nhận chuyển giao kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý, tháng đối với các kênh quản lý trực thuộc dựa theo chiến lược kinh doanh của công ty và phù hợp với đặc thù miền.

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thực hiện và giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh tại miền; bám sát và thực hiện sự chỉ đạo từ cấp trên nhằm đạt các mục tiêu chung của công ty đã đề ra; phản hồi kịp thời các thực trạng hoạt động kinh doanh kênh tại miền.

2. Phát triển khách hàng và phát triển thị trường: Quy hoạch, quản lý và phát triển năng lực các nhà phân phối, các khách hàng lớn, các khách hàng đặc biệt và các đối tác CH GT&BSP trên địa bàn nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh miền.

3. Phát triển năng lực làm việc nhân viên: Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển kỹ năng và huấn luyện cho đội ngũ, đề xuất các nội dung đào tạo, khen thưởng nhằm nâng cao năng lực làm việc của toàn đội; tham gia vào chương trình huấn luyện, giám sát công tác huấn luyện NV của cấp dưới.

4. Thiết lập KPIs quản lý hiệu quả: Quản lý ngân sách, chi phí, nguồn lực bán hàng, thông tin bán hàng; thực hiện công tác quản lý rủi ro và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ trong miền.

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, đối ngoại tốt đẹp: Xây dựng, phát triển quan hệ với đối tác kinh doanh, quan hệ đối ngoại với cơ quan chức năng có liên quan (khi cần).

Yêu Cầu Công Việc

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Ưu tiên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: KINH DOANH

- Am hiểu sâu về xây dựng kênh/ hệ thống phân phối/ ngành hàng.

- Kiến thức về sản phẩm và thị trường phụ trách.

- Có kiến thức, kỹ năng về xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Có kiến thức và am hiểu vể chỉ số thị trường ngành hàng.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN:

- Có kiến thức về quản trị tài chính, Marketing/trade marketing, quản trị nhân sự cơ bản,

KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC:

- Có từ tối thiếu 6 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng thực tế, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương tại các công ty đa quốc gia/ công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ ngành hàng thực phẩm.

- Có kinh nghiệm về quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh.

- Có khả năng/kinh nghiệm lãnh đạo tốt, xây dựng, đào tạo, huấn luyện phát triển đội ngũ và đội ngũ kế thừa.

- Có khá năng xây dựng quan hệ đối ngoại với cơ quan chức năng, ban ngành chính quyển địa phương.

KỸ NĂNG:

- Kỹ năng tuyển dụng và động viên đội ngũ.

- Có các kỹ năng cơ bản ở mức độ tốt: giao tiếp, thuyết phục, trình bày, đàm phán, giải quyết vấn đề, thuyết trình, tạo ảnh hưởng…

- Kỹ năng ra quyết định và xử lý tính huống.

- Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt, nhìn nhận và đánh giá chỉ số thị trường và tình hình đối thủ cạnh tranh.

- Kỹ năng xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác với khách hàng.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Tiếng Anh giao tiếp, vi tính thành thạo.

- Nhiệt tình, có ý chí, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có tính chính trực, tính cam kết cao.

- Chấp nhận làm việc xa nhà.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 50
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự