Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Xe đưa đón
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

JOB DESCRIPTION

 • To maintain the strict surveillance necessary for the prevention, detection and apprehension of persons involved in any illegal or adverse activity; and to log and report such activity to the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Để duy trì sự giám sát nghiêm ngặt cần thiết cho việc phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ của người có liên quan trong bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất lợi; và để đăng nhập và báo cáo hoạt động cần thiết cho  các Sup hoặc Shift .]

 • To ensure all irregular, unusual, suspicious, or illegal activities are logged and reported as soon as possible.

[Để đảm bảo đăng nhập và báo cáo tất cả các hoạt động bất thường, khác thường, nghi ngờ, hoặc bất hợp pháp càng sớm càng tốt.]

 • To possess a broad range of skills that are competency based giving them the ability and flexibility to meet staff/customer needs.

[Sở hữu khả năng tính toán linh hoạt để đáp ứng nhanh các nhu cầu hoạt động của nhân viên / khách hàng.]

 • To strictly comply with the “Code of Ethics” at all times.

[Thực hiện đúng các "Quy tắc đạo đức" ở mọi lúc.]

 • To play an active role in all loss prevention and safety programs as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Để đóng một vai trò tích cực trong tất cả các hoạt động phòng chống và đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca]

 • To ensure that all surveillance equipment is functioning correctly and to report any malfunctions to the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager immediately.

[Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị giám sát được hoạt động một cách chính xác và báo cáo bất kỳ trục trặc với các giám sát ca hoặc quản lý ca ngay lập tức.]

 • To play an active role in the departments digital library system.

[Đóng một vai trò quan trọng trong các sở hệ thống thư viện kỹ thuật số]

 • To assist with investigations as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Hỗ trợ việc điều tra theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca.]

 • To ensure the accuracy and neat recording of all activities, as required, in the logs and reporting formats used for the CCTV operation.

[Đảm bảo tất cả các hoạt động chính xác và phù hợp nhất, các bản định dạng ghi chú và báo cáo được sử dụng cho các hoạt động CCTV theo yêu cầu.]

 • To safeguard all confidential information and to exercise due care to prevent its improper disclosure or use.

[Bảo vệ tất cả các thông tin bí mật và luôn được kiểm soát để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin mật không đúng cách sử dụng.]

 • To comply with all company rules, regulations, policies and procedures; and to perform all duties in accordance with the highest professional standards at all times.

[Tuân thủ tất cả các quy tắc của công ty, các quy định, chính sách và thủ tục; và để thực hiện tất cả các nhiệm vụ phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất.]

 • To execute other duties as directed by the Surveillance Supervisor or Surveillance Shift Manager.

[Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám sát ca hoặc Quản lý ca.]

 • Perform other tasks as required.

[Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu .]

 

Yêu Cầu Công Việc

 • Intelligent, smart, good at calculating.

[Tính toán giỏi, thông minh]

 • Good basic knowledge of IT.

[ Kiến thức tốt về IT]

 • Good basic English communication.

[Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt]

 • Good conduct.

[Hạnh kiểm tốt]

 • Clear criminal record.

[Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự]

 • Must be able to work various shifts including weekends and holidays.

[Có thiện chí làm theo ca kể cả cuối tuần và ngày lễ]

 • Integrity and Confidentiality.

[Trung thực và bảo mật]

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự