Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Saigon Futures

Thông Tin Tuyển Dụng

THỰC TẬP SINH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA PHÁI SINH

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Trên 3,000,000 VND
Hết hạn nộp 27/07/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư