Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT RỦI RO

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 18,000,000 - 22,000,000 VND
Hết hạn nộp 29/07/2024
Ngành nghề Bất động sản
Kinh nghiệm 3 - 4 Năm