Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Nghệ An

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  29/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Thực hiện giám sát, thiết kế kỹ thuật máy móc, sản phẩm cho hoạt động vận hành, sản xuất của công ty.
 • Bên cạnh đó, giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tham mưu cho ban giám đốc, lãnh đạo cấp cao về kỹ thuật, công nghệ, đánh giá định mức, chất lượng sản phẩm.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ PHẢI LÀM

1. Xây dựng hệ thống

Hoạch định chiến lược máy móc thiết bị công nghệ: Kế hoạch mua mới thay thế cải tiến công nghệ theo thời điểm

Xây dựng hệ thống tài liệu thuộc chức năng Phòng Kỹ thuật theo kế hoạch đề ra: Soạn thảo văn bản thuộc Phòng kỹ thuật theo danh mục tài liệu Phòng kỹ thuật

2. Lập kế hoạch làm việc và triển khai thực hiện chi tiết

Lập kế hoạch đào tạo nhân viên trong phòng: Kế hoạch đào tạo được trưởng bộ phận phê duyệt

Lập hồ sơ quản lý toàn bộ các thiết bị, máy móc hiện có trong nhà máy: Hồ sơ thiết bị, máy móc

Quản lý và điều phối nhân lực ,công cụ vật tư trong phòng theo CNNV: Có đánh gíá KPI

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đình kỳ

 • Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
 • Lập dự trù vật tư kỹ thuật

Hướng dẫn và thực hiện xử lý các sự cố liên quan tới máy móc, thiết bị trong hoạt động sản xuất của nhà máy.

Sửa chữa ngay những hư hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất, giảm tối đa giờ máy hỏng, góp phần tăng năng suất lao động.

Triển khai kế hoạch đào tạo: đào tạo nhân viên mới, đào tạo chuyên môn, đào tạo định kỳ

 • Tiến hành tổ chức đào tạo CBCNV và đánh giá kết quả sau đào tạo

Theo dõi toàn bộ thiết bị, máy móc hiện có trong nhà máy: ghi chép về bảo trì, bảo dưỡng, hỏng hóc, sửa chữa,…đánh giá cấp độ sử dụng chi phí thay thế bảo trì: Hồ sơ thiết bị, máy móc

Thực hiện sửa chữa, thay thế khi máy móc thiết bị, phụ trợ, khuôn, điện, nước, khí hỏng khi có yêu cầu cần sửa chữa khắc phục: Đánh giá kết quả công việc

Quản lý công cụ vật tư xây dựng định mức cấp phát vật tư cụ thể theo dỏi kiểm tra việc thực hiện sử Dụng vật tư công cụ, sử dụng điện, nước, khí chống lãng phí trong sản xuất

 • Giao trách nhiệm cho cá nhân và kiểm tra giám sát thực hiện để đo lường được hiệu quả và có hưởng xử lý lãng phí

Phân công, hướng dẫn công việc cho các nhân viên cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên dựa trên kế hoạch sản xuất của nhà máy: Lịch trực máy

Thực hiện các nội quy an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S tại nơi làm việc

Kiểm tra, giám sát các công đoạn trong công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc

 • Giám sát thực hiện đúng nội dung quy trình, đáp ứng tiến độ và đạt mục tiêu đặt ra

Đánh giá kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc

Đánh giá công tác đào tạo

Lập hồ sơ các thiết bị máy móc trong công ty

Quản lý và điều phối nhân lực trong phòng

 • Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch
 • Phiếu đánh giá khóa học.
 • Ứng dụng các kiến thức đào tạo vào thực tế
 • Quản lý hố sơ cẩn thận cụ thể từng loại máy, thiết bị
 • Đánh giá chất lượng lao động, năng lực chuyên môn nhân viên trong phòng

Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban khác trong nhà máy liên quan đến công việc kỹ thuật và công việc khác nếu có

Tham mưu cho Ban giám đốc các giải pháp cải tiến về kỹ thuật

 • Đảm bảo các công việc liên quan được giải quyết triệt để.
 • Cải tiến các giải pháp kỹ thuật, quy trình làm việc, giảm tối đa giờ máy hỏng, góp phần tăng năng suất lao động.

3. Làm các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo Công ty

4. Báo cáo công việc

Báo cáo Tuyển dụng theo quy định Công ty, yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Ban Lãnh đạo Công ty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUYỀN HẠN:

Quyền đề xuất

1.Được hưởng các chế độ và quyền lợi như mọi CBNV trong công ty

2. Được quyền đề xuất, đóng góp các ý kiến cải tiến công việc bộ phận và trong công ty

3. Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội quy, quy định Công ty và pháp luật hiện hànhlao động.

4. Được quyền đề xuất công ty trang bị các công cụ, dụng cụ, tài sản, bảo hộ lao động cần thiết phục vụ cho công việc. Máy móc: Đề xuất phương tiện, máy móc trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn của vị trí công việc

5. Được quyền đề xuất các khóa đào tạo nâng cao năng lực trong chuyên môn phụ trách

6. Thừa ủy nhiệm của Trưởng bộ phận truyền đạt những chủ trương, chính sách, chỉ thị để CBCNV am hiểu và thực hiện

7. Được quyền từ chối làm các công việc không phục vụ cho công việc công ty hoặc trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến danh dự bản thân hoặc người khác.

Trách nhiệm

1. Chịu trách nhiệm về kết quả công việc liên quan đến phạm vi công việc được giao

2. Thực hiện các công việc được giao đúng thời hạn và quy trình đã duyệt.

3. Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ, đã thỏa thuận và không trái pháp luật.

4. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì uy tín và lợi ích hợp pháp của công ty.

5. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty, tiết lộ bí mật của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác (trừ trường hợp được BGĐ chấp thuận).

6. Bảo quản các trang thiết bị công cụ dung cụ được cung cấp, sử dụng đúng mục đích, đúng quy trình và hướng dẫn sử dụng.

7. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận, Tuần ,Tháng ,Năm và Chấp hành đầy đủ các nội quy, chính sách công ty quy định.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Thời gian làm việc: Từ 8h00-1700, từ thứ 2- Sáng thứ 7 hàng tuần (Khối Nhà máy làm hết ngày Thứ 7), theo tính chất và đặc thù công việc.

Được trang bị: Máy tính, bàn ghế và trang thiết bị khác phục vụ công việc chuyên môn

Trưởng phòng Kỹ Thuật - làm việc tại Nghệ An

Yêu Cầu Công Việc

LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI

 • Lương:   Theo chính sách lương thưởng của Công ty
 • Thưởng: Theo hoạt động kinh doanh và chính sách lương thưởng của Công ty
 • Phụ cấp: Theo hoạt động kinh doanh và chính sách lương thưởng của Công ty
 • Phúc lợi: Theo hoạt động kinh doanh và chính sách lương thưởng của Công ty

TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ

Yêu cầu cơ bản

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp Đại học chuyên cơ khí, kyc thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Tin học

Tin học văn phòng tốt đặc biệt là PowerPoint, Excel

Ngoại ngữ

Không bắt buộc

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên tại vị trí tương đương

Yêu cầu năng lực chuyên môn

Kiến thức

Kỹ thuật điện

Tự động hoá

Kỹ năng

Kỹ năng sử dụng Tin học Văn phòng

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn

Kỹ năng giải quyết tình huống

Kỹ năng tổng hợp, phân tích

Thái độ

Trách nhiệm, cẩn thận

Nhiệt tình, năng động

Linh hoạt

Sáng tạo

Khác (chứng chỉ hành nghề)

Yêu cầu về năng lực quản lý

Khả năng quản lý đội nhóm

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự