Tìm việc dễ dàng...

MP Logistics

MP Logistics

Địa điểm

33A Truong Son Tan Binh Dist


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
819 followers

Giới thiệu về công ty

MP Logistics is the leader in providing trusted logistics services in air and ocean freight, warehousing, distribution, project cargo, and inland transportation.

Việc làm đang tuyển

Business Development Manager

Business Development Manager

MP Logistics

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hải Phòng
Secretary to CEO

Secretary to CEO

MP Logistics

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh