Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

100855 - Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 25,000,000 - 34,500,000 VND
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 4 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh