Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103155 - Biên phiên dịch Nhật - Anh

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/05/2024
Ngành nghề Biên phiên dịch

Địa điểm

Hồ Chí Minh