Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103544 - Sales Staff - Trading | Nhân viên kinh doanh - Thương mại

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh

Địa điểm