Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

79549 - Technical support - Chemical

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 05/05/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Đồng Nai