Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98356 - Project Manager - Software

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Hết hạn nộp 06/05/2024
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Đà Nẵng