Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

99602 - [Tiếng Nhật] Biên phiên dịch - Ngành Sản xuất

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 05/05/2024
Ngành nghề Biên phiên dịch
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Hà Nam