Giới thiệu về công ty

Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội

Thông Tin Tuyển Dụng

(APC.HN) - Phó phòng Đào tạo

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 07/06/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm Trên 5 Năm