Giới thiệu về công ty

Vascara Group

Thông Tin Tuyển Dụng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG CAMBODIA

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 01/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch , Ngành khác
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh