Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Thông Tin Tuyển Dụng

Cán bộ dự bị

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Công nghệ sinh học , Hóa học , Sản xuất / Vận hành sản xuất