Tìm việc dễ dàng...

LOTTE FINANCE VIETNAM

Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ/Compliance Officer

LOTTE FINANCE VIETNAM
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  17/08/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

'- Tham gia xây dựng và vận hành khung quản trị kiểm soát tuân thủ, bao gồm các chính sách, phương pháp, quy trình, thủ tục.
- Phối hợp với bộ phận liên quan để tổ chức đào tạo về tuân thủ cho toàn hệ thống.
- Rà soát, đảm bảo chất lượng thực hiện công việc, kết quả dịch vụ và tuân thủ SLA (service level agreement) liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
- Hỗ trợ các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện các hoạt động, giao dịch tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. 
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống KSNB;
- Tham gia xây dựng định hướng, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, đề xuất chuyên đề Kiểm soát tuân thủ toàn hệ thống trong từng thời kỳ;
- Thực hiện kiểm tra tuân thủ theo sự phân công, lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất kiến nghị, giải pháp để hạn chế và/khắc phục rủi ro.
- Thực hiện việc giám sát, đôn đốc khắc phục sai phạm của các Đơn vị; Tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả kiểm soát tuân thủ, để phát hiện và đề xuất giải pháp hạn chế sai phạm, phòng ngừa vi phạm, nâng cao tính tuân thủ;
- Đầu mối hoặc phối hợp theo dõi, giám sát việc chỉnh sửa theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra của NHNN;
- Đầu mối cung cấp tài liệu, phối hợp làm việc với kiểm toán độc lập về kiểm toán hệ thống KSNB;
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các Quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Tham gia rà soát, đánh giá các văn bản của các đơn vị trong hệ thống.
- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp/Nghiệp vụ: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc lĩnh vực liên quan.
Kiến thức chuyên môn: 
- Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy định tác nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
- Có kiến thức tổng quan về quy định của pháp luật, hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính, trong đó ưu tiên mảng tín dụng bán lẻ.
Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên tại các vị trí Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tuân thủ, Giám sát tín dụng, Quản trị rủi ro trong các tổ chức tín dụng.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự