Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Khối CNTT (Dự án CLOS, RLOS. CAR.CSS)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 1 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  31/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

- Làm việc trực tiếp với phòng ban để thu thập và làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ các dự án CLOS, RLOS. CAR.CSS.. ..
- Phân tích nghiệp vụ, nghiên cứu, đề xuất giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các quy trình, sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng
- Xây dựng bản mô tả yêu cầu người sử dụng (BRD), phân tích khả năng đáp ứng của hệ thống;
- Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (use case), giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
- Tham gia triển khai xây dựng test case, thự hiện kiểm thử (test);
- Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo phối hợp và thực hiện đúng đắn các yêu cầu phát triển sản phẩm phần mềm.
- Các công việc khác liên quan được phân công theo nhu cầu công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu Chuyên môn:

 • Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm: 

-  Có kiến thức  về xây dựng tài  liệu phân tích nghiệp vụ cho chủ đề dữ liệu cụ thể một cách chủ động.
-  Có kiến thức  về xây dựng thiết kế luồng logic, mô hình quan hệ giữa các thực thể, sơ đồ luồng nghiệp vụ.

 • Kiến thức về dữ liệu, nghiệp vụ CoreBank(Lending, Kenel lõi (CIF, Deposit, FT, Risk, )

- Hiểu biết về dữ liệu, nghiệp vụ phân hệ Lending.
- Hiểu biết về dữ liệu, nghiệp vụ của CoreBank, triển khai công việc một cách chủ động trong quá trình triển khai công việc liên quan đến khai thác kho dữ liệu CoreBank..

 • Kiến thức về dữ liệu, nghiệp vụ Đối tác ,Tích hợp hệ thống

-  Có kiến thức xây dựng tài liệu thiết kế tích hợp ứng dụng, tài liệu kỹ thuật một cách chủ động.
-  Có kiến thức xây dựng thiết kế mô hình logic, mô hình quan hệ giữa các thực thể, sơ đồ luồngtích hợp dữ liệu, luông tích hợp hệ thống.

 • Kỹ năng xây dựng tài liệu và HDSD phần

- Phối hợp tham gia xây dựng tài liệu HDSD về các yêu cầu thay đổi và nhận diện được các điểm không phù hợp, cần cải tiến các HDSD nhằm đáp ứng nghiệp vụ thực tế trong quá trình vận hành 

 • Kỹ năng Kiểm thử phần mềm

- Chủ động Lập kế hoạch kiểm thử là việc tạo ra một tài liệu mô tả tiếp cận tổng thể và các mục tiêu cần test. Bao gồm xem xét cơ sở test, xác định các điều kiện dựa trên phân tích các mục thử test, viết các trường hợp và thiết kế môi trường test. Kèm theo phân tích ,Xem xét cơ sở test – thông tin dựa trên các trường hợp test, chẳng hạn như yêu cầu, đặc điểm thiết kế, phân tích rủi ro, kiến ​​trúc và giao diện.
- Ghi lại kết quả của việc thực hiện test. Ở đó nhật ký kiểm thử ghi lại trạng thái của trường hợp test. (đạt / không đạt)
- So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi
- Hướng dẫn các chuyên viên để thực hiện test thành công tiểu dự án/ dự án

 • Kỹ năng quản trị các dự án phát triển ( Mini project)

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đào tạo và triển khai công cụ. Đề xuất phương án cải tiến trong hoạt động xây dựng kế hoạch hoạt động, đào tạo và triển khai công cụ quản lý dự án.

Ưu tiên ứng viên:
- Đã Có kinh nghiệm phân tích  hệ thống liên quan đến Ngân hàng số, AI hoặc các hệ thống phần mềm CNTT khác của Ngân hàng.
- kiến thức triển khai dự án với các phương pháp khác nhau như agile, water-fall, Kanban… là một lợi thế
- Tiếng anh đọc hiểu tài liệu Tiếng anh chuyên ngành tốt, giao tiếp tốt là một lợi thế.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự