Tìm việc dễ dàng...

Alphanam Group

Chuyên viên Quản lý tiến độ - A79

Alphanam Group
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 6 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  22/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Tổng hợp báo cáo công tác tiến độ thực hiện các dự án nội bộ của Tập đoàn, dự án triển khai ngoài tập đoàn hàng tuần, hàng tháng gửi Giám đốc QLTK

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị là thành phần tham gia trong tổng tiến độ dự án cập nhật nếu có để đảm bảo tiến trong việc lập báo cáo tuần, tháng gửi về bộ phận kiểm soát tiến độ để tổng hợp, đánh giá báo cáo tuần/ tháng phục vụ họp dự án giữa QLTK, TVTK A79 cùng các Chủ đầu tư.

- Kiểm tra nội dung và đưa ra nhận xét về nội dung báo cáo của từng đơn vị phụ trách.

2. Kiểm soát tiến độ các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn dự án bàn giao đưa vào sủ dụng.

- Kiểm tra Tổng tiến độ, các bước thực hiện để nhắc deadline đến từng đơn vị phụ trách. Cập nhật, điều chỉnh tiến độ dự án các thay đổi ảnh hưởng đến các mốc tiến độ của A79. Xin ý kiến điều chỉnh tiến độ với Chủ đầu tư làm cơ sở thống báo và lập tiến độ đối với A79

- Kiểm tra và phản hồi về trình tự các bước, thời gian thực hiện các bước phù hợp với tiến độ thiết kế của tư vấn A79, QLTK A79 đã được phê duyệt.

3. Lập và điều chỉnh Tổng tiến độ các dự án của A79 thực hiện cho các giai đoạn triển khai dự án

- Lập Tổng tiến độ các dự án và lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong quá trình lập Tổng tiến độ.

- Cập nhật, điều chỉnh tiến độ dự án khi các mốc công việc không đáp ứng các yêu cầu của kiểm soát tiến độ dự án, theo thực tế sau khi các mốc tiến độ mới được chủ đầu tư phê duyệt.

4. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban, đơn vị nội bộ trong công ty và trong tập đoàn

- Tư vấn tham mưu đến cấp lãnh đạo về lĩnh vực chuyên môn thực hiện.

- Xây dựng quy trình, điều chỉnh quy trình trong lĩnh vực quản lý, phụ trách.

- Xác nhận khối lượng hoàn thành của đơn vị phòng ban được giao phụ trách.

5. Thực hiện các báo cáo về tiến độ, vướng mắc cần thúc đẩy cho QLTT, các công việc khác do QLTT giao.

Yêu Cầu Công Việc

1. Học vấn, trình độ chuyên môn

 Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc (số năm kinh nghiệm, lĩnh vực)

 - Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng hoặc công tác phát triển dự án. Ưu tiên trải qua các dự án cao tầng, khách sạn cao cấp.

3. Kiến thức, Kỹ năng, thái độ/tố chất

* Tố chất cần thiết cho công việc

 - Sáng tạo, nhanh nhẹ, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao.

* Kiến thức chuyên môn

 - Kiến thức chung: Am hiểu và có khả năng áp dụng các văn bản Luật Xây dựng, đấu thầu, đất đai,... và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 - Kiến thức chuyên môn:

 + Am hiểu về đầu tư xây dựng và phát triển dự án.

 + Có kiến thức về lập, phân khai và quản lý tiến độ.

* Kỹ năng thiết yếu cho công việc

 Tinh thần trách nhiệm, liêm chính, chủ động trong công việc.

* Ngoại ngữ

 Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

* Tin học

 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint, project.

* Kỹ năng khác

 - Khả năng đàm phán, giao tiếp; Khả năng tư duy lô gic, Khả năng hiểu biết về tổ chức; Khả năng làm việc theo nhóm.

 - Khả năng nghiên cứu, phân tích trình tự thực hiện trong giai đoạn thi công đầu tư và đầu tư xây dựng. Khả năng soạn thảo văn bản, tài liệu về chuyên ngành.

  4. Tiêu chuẩn khác

 Tuân thủ kỷ luật.

Tuyển dụng này tuân thủ chính sách công bằng và không phân biệt giới tính 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự