Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  26/05/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Quản trị rủi ro tài chính:

- Thu thập, tổng hợp dữ liệu kế toán, tài chính của các CTTV định kỳ

- Tham khảo benchmark thị trường, lập báo cáo đánh giá rủi do tài chính định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo tại từng thời điểm ( thanh khoản, cán cân nợ, nguồn vốn, khả năng thu hồi công nợ, hiệu quả hoạt động của công ty...)

- Đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi do tài chính, lập kế hoạch hành động và phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm giảm rủi do tài chính

- Theo dõi, bám sát, phối hợp, hỗ trợ các bên liên quan đảm bảo các giải pháp được thực hiện

2. Nghiệp vụ quản trị KHKD, KHNS, KHDT, KH thuế:

- Thiết kế các mẫu biểu, công cụ, nguyên tắc của công tác xây dựng và kiểm soát KHKD, KHNS, KH dòng tiền, KH thuế

- Triển khai và kiểm soát kế hoạch lập, thực hiện thẩm định, kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách ( Kinh doanh, ngân sách, dòng tiền, thuế,...) với các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu đặt ra

- Triển khai lập báo cáo quản trị tại CTTV, khối, ngành, tổng hợp toàn Holding, thực hiện kiểm tra, đánh giá các chỉ số tài chính tại CTTV định kỳ, đưa ra cảnh báo, đề xuất các biện pháp cải thiện kịp thời

- Tham gia rà soát định kỳ và đề xuất các điều chỉnh cần thiết về các hạn mức, định mức, cơ chế khoán, cơ chế quản lý chi phí tại EWH và các CTTV để đạt được các mục tiêu về chỉ số tài chính từng thời kỳ

- Cho ý kiến thẩm định thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách khi có yêu cầu từ các bộ phận liên quan

3. Nghiệp vụ quản trị hệ thống và dữ liệu tài chính

- Tham gia xây dựng hệ thống văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn công việc của hoạt động quản trọ tài chính theo phân công của Trưởng phòng quản trị tài chính

- Tham gia xây dựng biểu mẫu báo cáo quản trị tại EWH và các CTTV

- Chủ trì chuẩn hóa/ đồng nhất dữ liệu phục vụ công tác quản trị tài chính

- Đề xuất cách thức và tổ chức triển khai các giải pháp xử lý dữ liệu và khai thác phần mềm phục vụ quản trị tài chính

- Rà soát việc thực hiện tuân thủ tài chính tại CTTV, kiểm tra định kỳ, đột xuất các công tác tài chính tại CTTV, phân quyền phê duyệt, hạn mức chi,...

4. Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng quản trị tài chính

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về nghiệp vụ tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát tài chính, kiểm toán độc lập

- Có kiến thức tài chính, có khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá các mặt nghiệp vụ ở một đơn vị 

- Thành tạo phần mềm SAP, MS Office, Power BI,... ( yêu cầu ưu tiên)

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: 28 - 35
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự