Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hội sở

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 700 USD
Hết hạn nộp 12/08/2024
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm