Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Masan HD

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tiền Lương Phúc Lợi (C&B)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 02/06/2024
Ngành nghề Nhân sự

Địa điểm