Giới thiệu về công ty

TIN FUNDING GROUP

Thông Tin Tuyển Dụng

Customer Service Executive (English)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Hành chính / Thư ký , Tài chính / Đầu tư